Fundacja Orkiestra Dęta Opole-Szczepanowice powstała w 2017. Głównym celem Fundacji jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Fundacja ściśle związana jest z orkiestrą dętą Parafii św. Józefa w Opolu – Szczepanowicach. Wspiera jej działania polegające na organizowaniu prób orkiestry, warsztatów, koncertów, udziału w konkursach i przeglądach, jak również wyjazdów integracyjnych, wycieczek. Ważnym elementem współpracy fundacji i orkiestry jest wspieranie nauki gry na instrumentach dętych dzieci i młodzieży, które po uzyskaniu odpowiedniego warsztatu wstępują w szeregi orkiestry, najpierw zespołu dziecięcego, a później składu koncertowego.

Fundacja od początku swojej działalności pozyskuje środki na realizację celów statutowych poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach budżetów obywatelskich Prezydenta Miasta Opola i Marszałka Województwa Opolskiego, dzięki którym orkiestra została wyposażona m.in. w eleganckie mundury, nowe instrumenty, opracowania nutowe. Dzięki tym staraniom fundacja mogła zorganizować koncerty galowe orkiestry w salach koncertowych takich jak Filharmonia Opolska, PSM Opole. Inicjatywy te wzbogaciły życie kulturalne miasta Opola o nowe cykliczne wydarzenia.
Fundacja działa jako organizacja pozarządowa - non profit. Członkowie zarządu i rady fundacji działają jako wolontariusze, czerpiąc energię i satysfakcję z uzyskanych efektów i wyników orkiestry parafii św. Józefa w Opolu – Szczepanowicach.

Nasze konto: 30 1750 0012 0000 0000 3765 9134

Jeśli chcesz wspomóc nasze działania, zależy Ci na rozwoju naszej orkiestry, chcesz wspomóc dzieci, których pragnieniem jest umiejętność gry na instrumencie dętym i gra w orkiestrze możesz to uczynić poprzez darowizny wpłacane na nasze konto.
Z góry dziękujemy i zapraszamy do współpracy!!!